次韵江陵张书记送行

项安世

原文 拼音版

xíngxínghǎozhòumèng

cháocānshǒushìxīnsòng

jiǎoruòzhūxiánqīngdòng

měirénjiāsānshìyǒuxiūfèng

shīcóngzhōuhànxuéliángsòng

shēnchénzhāohànmànzhǎngyángfěng

xuánliètiānguānyuǎngòng

shīrénkōngyánshìyǒushíyòng

jīngquáncànhéngshíshìsēntǒng

shàngguānwèizhēngzhígǎnāitòng

qíngsuīdàozhēnrènkuānzòng

yǒucáirénsuǒnánlǎoxīndòng

yùnhuìqiútāoxiánchǐzhēngzhōng

yánzhōuxiànjiǔchàshèngshìcháohōng

suìwǎnwànniújiāngkōngyǎndòng

jīnniányīnyuánzhū使shǐkōngzǒng

dàohǎishānsōushānchūyínwèng

shìwénèrxīngláiyuēyuánshuàigòng

tuījūnshàngzhōuxíngwèiguóxuǎntāngzhòng

jiànyuánměilùnníngzhōng

fànshuǐhóngténgyúnshàngqīngkòng

suǒbēijiànziyuǎnzhūxiánsòng

tóushēnbànxiāopéngjiǎoshǒuzhānluòyōng

tiānhuòzōngkùnyānsòng

wéijūnyuánshǒusòng

dànzhāngzizǎozuòhànlángcóng

zhǎnjǐnhuángshíshūguīláichìsōngdòng

shícóngzhīyóuzhòng

小提示:项安世次韵江陵张书记送行拼音版内容仅供学习参考,如发现错误,请点击下面“完善图标”反馈给我们,谢谢!

项安世

项安世

南宋诗人

项安世(?—1208),字平甫,号平庵,其先括苍(今浙江丽水)人,孝宗淳熙二年(1175年)进士,调绍兴府教授。有《易玩辞》、《项氏家说》、《平庵悔稿》。

查看更多

相关诗词

分类推荐

更多

热门诗词