孔雀东南飞

两汉 汉乐府

原文 译文 拼音版

kǒngquèdōngnánfēipáihuái

shísānnéngzhīshíxuécáishídànkōnghóushíliùsòngshīshūshíwèijūnxīnzhōngchángbēijūnwèishǒujiéqíngjiànqièliúkōngfángxiāngjiànchángmíngzhīsānduànrénxiánchífēiwèizhīzuòchíjūnjiānánwèiqièkān使shǐliúsuǒshī便biànbáigōngshíxiāngqiǎnguī

wénzhītángshàngāérbáoxiāngxìngjiétóngzhěnhuángquángòngwèiyǒugòngshìèrsānniánshǐěrwèiwèijiǔxíngpiānxiézhìhòu

āwèinǎitàijiédòngzhuānyóujiǔ怀huái忿fènyóudōngjiāyǒuxiánmíngqínluóliánāwèiqiú便biànqiǎnzhīqiǎnshènliú

zhǎngguìgàowéiājīnruòqiǎnzhōnglǎo

āwénzhīchuíchuáng便biànxiǎozisuǒwèigǎnzhùshīēnhuìxiāngcóng

shēngzàibàiháiyánwèixīngěngyànnéngqīngyǒuāqīngdànzànháijiājīnqiěbàojiǔdāngguīháiháixiāngyíngxiàxīnshènwéi

xīnwèizhòngfēnyúnwǎngchūyángsuìxièjiāláiguìménfèngshìxúngōnglǎojìnzhǐgǎnzhuānzhòuqínzuòlíngpīngyíngxīnwèiyánzuìguògōngyǎngēnrénggèngbèiqiǎnyánláiháiqièyǒuxiùyāowēiruíshēngguānghóngluódòuzhàngjiǎochuíxiāngnángxiāngliánliùshí绿qīngshéngzhǒngzhǒngzàizhōngrénjiànyínghòurénliúdàizuòshījīnhuìyīnshíshíwèiānwèijiǔjiǔxiāngwàng

míngwàishǔxīnyánzhuāngzhexiùjiāqúnshìshìtōngxiàniètóushàngdàimàoguāngyāoruòliúwáněrzhemíngyuèdāngzhǐxuēcōnggēnkǒuhánzhūdānxiānxiānzuòjīngmiàoshìshuāng

shàngtángbàiāāzhǐzuòérshíshēngxiǎochūběnjiàoxùnjiānkuìguìjiāzishòuqiánduōkān使shǐjīnháijiāniànláojiāquèxiǎobiélèiluòliánzhūzixīnchūláishíxiǎoshǐchuángjīnbèiqiǎnxiǎozhǎngqínxīnyǎnggōnglǎohǎoxiāngjiāngchūxiàjiǔxiāngwàngchūméndēngchēluòbǎixíng

zàiqiánxīnchēzàihòuyǐnyǐndiāndiānhuìdàokǒuxiàchēzhōngtóugòngěrshìxiāngqīngqiězànháijiājīnqiějiǔdāngháiguīshìtiānxiāng

xīnwèigǎnjūn怀huáijūnruòjiànjiǔwàngjūnláijūndāngzuòpánshíqièdāngzuòwěiwěirènpánshízhuǎnyǒuqīnxiōngxìngxíngbàoléikǒngrènjiān怀huáishǒuzhǎngláoláoèrqíngtóng

ménshàngjiātángjìn退tuìyánāzhǎngziguīshísānjiàozhīshínéngcáishídànkōnghóushíliùzhīshíqiǎnjiàwèiyánshìwéijīnzuìguòyíngérguīlánzhīcánāérshízuìguòābēicuī

háijiāshíxiànlìngqiǎnméiláiyúnyǒusānlángyǎotiǎoshìshuāngniánshǐshíjiǔ便biànyánduōlìngcái

āwèiāyīngzhī

āhánlèilánzhīchūháishíjiàndīngníngjiéshìbiéjīnwéiqíngkǒngshìfēiduànláixìngèngwèizhī

ābáiméirénpínjiànyǒushǐshìháijiāménkānrénlìnglángjūnxìng广guǎngwènxùn便biànxiāngméirénshùxúnqiǎnchéngqǐngháishuōyǒulánjiāchéngyǒuhuànguānyúnyǒulángjiāowèiyǒuhūnqiǎnchéngwèiméirénzhǔbáotōngyánzhíshuōtàishǒujiāyǒulìnglángjūnjiéqiǎnláiguìmén

āxièméirénzixiānyǒushìlǎolǎogǎnyán

āxiōngwénzhīchàngránxīnzhōngfányánwèiāmèizuòliàngxiānjiàhòujiàlángjūnfǒutàitiānróngshēnjiàlángwǎngyún

lánzhīyǎngtóushíxiōngyánxièjiāshì婿zhōngdàoháixiōngménchùfēnshìxiōngrènzhuānsuīyàohuìyǒngyuándēngxiāng便biànzuòhūnyīn

méirénxiàchuángnuònuòěrěrháibáijūnxiàguānfèng使shǐmìngyántányǒuyuánjūnwénzhīxīnzhōnghuānshìkāishū便biànyuènèiliùzhèngxiāngyīngliángsānshíjīnèrshíqīngchénghūnjiāozhuāngshùluòyúnqīngquèbáifǎngjiǎolóngzifānēsuífēngzhuǎnjīnchēzuòlúnzhízhúqīngcōngliújīnlòuānqiánsānbǎiwànjiēyòngqīng穿chuāncǎisānbǎijiāo广guǎngshìguīzhēncóngrénbǎidēngjùnmén

āwèiāshìjūnshūmíngláiyíngzuòshanglìngshì

āshēngshǒujīnyǎnkǒulèiluò便biànxièliúchūzhìqiánchuāngxiàzuǒshǒuchídāochǐyòushǒuzhílíngluócháochéngxiùjiāqúnwǎnchéngdānluóshānànànmíngchóuchūmén

wénbiànyīnqiújiǎzànguīwèizhìèrsāncuīcángbēiāixīnshíshēngnièxiàngféngyíngchàngrányáoxiāngwàngzhīshìrénláishǒupāiānjiētàn使shǐxīnshāngjūnbiéhòurénshìliàngguǒxiānyuànyòufēijūnsuǒxiángyǒuqīnjiānxiōngyīngrénjūnháisuǒwàng

wèixīnqīnggāoqiānpánshífāngqiěhòuqiānniánwěishírèn便biànzuòdànjiānqīngdāngshèngguìxiànghuángquán

xīnwèichūyántóngshìbèijūněrqièránhuángquánxiàxiāngjiànwéijīnyánzhíshǒufēndàoháijiāménshēngrénzuòbiéhènhènlùnniànshìjiānqiānwànquán

háijiāshàngtángbàiājīnfēnghánhánfēngcuīshùyánshuāngjiétínglánérjīnmíngmínglìngzàihòudānzuòliángyuànguǐshénmìngnánshānshíkāngqiězhí

āwénzhīlínglèiyīngshēngluòshìjiāzishìhuàntáishènwèiguìjiànqīngbáodōngjiāyǒuxiányǎotiǎoyànchéngguōāwèiqiú便biànzàidàn

zàibàiháizhǎngtànkōngfángzhōngzuònǎiěrzhuǎntóuxiàngjiànjiànchóujiān

niúxīnqīngyǎnyǎnhuánghūnhòuréndìngchūmìngjuéjīnhúnshīzhǎngliúlǎnqúntuōshēnqīngchí

wénshìxīnzhīzhǎngbiépáihuáitíngshùxiàguàdōngnánzhī

liǎngjiāqiúzàngzànghuáshānbàngdōng西zhísōngbǎizuǒyòuzhǒngtóngzhīzhīxiānggàixiāngjiāotōngzhōngyǒushuāngfēiniǎomíngwèiyuānyāngyǎngtóuxiāngxiàngmínggèngxíngrénzhùtīngguǎfǎnghuángduōxièhòushìrénjièzhīshènwàng

小提示:汉乐府孔雀东南飞拼音版内容仅供学习参考,如发现错误,请点击下面“完善图标”反馈给我们,谢谢!

作品简介

《孔雀东南飞》是中国古代汉族文学史上最早的一首长篇叙事诗,中国古代最优秀的民间叙事诗,也是古代汉民族最长的叙事诗。作为汉乐府叙事诗发展的高峰,也是中国文学史上现实主义诗歌发展中的重要标志。它原名为《古诗为焦仲卿妻作》,最早见于《玉台新咏》,作者不详,是以真人真事为基础创作的。全诗三百五十七句,共一千七百八十五个字,沈归愚称为「古今第一首长诗」,与《木兰辞》并称「乐府双璧」,乐府双壁加上唐代韦庄的《秦妇吟》又被并称为「乐府三绝」。

创作背景

《孔雀东南飞》的写作年代,历来有所争论。根据此诗“小序”,应是汉末建安时代的作品,故属“汉乐府”范围。

汉乐府

汉乐府

古代音乐机关

两汉乐府是指由朝廷乐府系统或相当于乐府职能的音乐管理机关搜集、保存而流传下来的汉代诗歌。

查看更多

相关诗词

分类推荐

更多

热门诗词